Find din indre ro på et kristent værested

07 december 2019 Astrid Pedersen
Find din indre ro på et kristent værested

Som kristent, troende menneske kan det godt være vanskeligt at finde den fornødne ro i hverdagen. Refleksion og fordybelse kræver nemlig ro og tålmodighed – to dyder, som ikke just er fremherskende i det verdslige og materialistisk orienterede samfund.

Hvis du ønsker dig at rive en uge eller to ud af kalenderen, og hellige denne tid den vigtige eftertanke samt religiøse studier og samvær med ligesindede, kan du med fordel vælge at drage på kristent refugium. Et refugium er at betegne som et kristent værested, hvor troende inden for alle kristne retninger kan mødes og udveksle åndelige og eksistentielle synspunkter i rolige omgivelser. Et sted, hvor alle kan føle sig velkomne uanset alder, køn, hudfarve, uddannelse eller sociale status. Og først og fremmest et sted, hvor der i fællesskabet gives plads til det enkelte individ med respekt for dettes grænser og privatliv.

Benyt et kristent værested som du ønsker

Ankommer du eksempelvis til Mikkelsbakke Refugium med den hensigt at fordybe dig i bibelstudier og gå lange ture alene med dine egne tanker, eller måske hengive dig til meditation og refleksion under hele opholdet, vil dette blive respekteret. Der er altid plads til en hyggesludder over kaffen i det fælles køkken – og skulle du ønske at deltage i sociale aktiviteter så som fællessang, liturgi eller kunstneriske, musiske eller kreative udfoldelser, er du naturligvis også velkommen.

Mikkelsbakke Refugium er ikke et sted som stiller andre krav til dig andet end om din respekt for andres indgangsvinkel til den kristne tro. Mikkelsbakke Refugium bygger på økumeniske principper, hvilket vil sige, at protestanter er velkomne på refugiet på lige fod med katolikker, episkopale, baptister presbyterianere, ortodokse og kaldæere. Alle, som har fundet mening og fred i Kristus og i nåden, vil kunne finde ophold på Mikkelsbakke Refugium.

Du kan læse mere om Mikkelsbakke Refugium på mikkelsbakke.dk

Flere Nyheder