Hvorfor vælge en lokal privatskole?

06 januar 2022 Astrid Pedersen

advertorial

Selv om den danske folkeskole generelt holder et højt niveau er det ikke alle afdelinger af denne som lever 100% op til diverse målsætninger og standarder.

Samtidig er det langt fra alle børn som kan trives i en kommunalt drevet skole. Mange af disse skoler lider under forfaldne lokaler, håbløse normeringer, og et dårligt klima mellem lærere og forældre eller tilmed internt i lærerkollegiet.

Dette skaber utryghed og i værste fald direkte mistrivsel blandt de børn som måske i forvejen ikke har det så nemt uden faste, trygge rammer. Og dette er ikke just befordrende for den gode læring.

Samtidig halter en del folkeskoler bagefter på den faglige del – desværre. Dette skyldes dels oven for beskrevne forhold, da samtlige faktorer spiller sammen, dels svaghed blandt de ansatte lærere.

Det er ikke nogen hemmelighed at mange lærere brænder tidligt ud i deres job – i hvert fald i folkeskolen. Og så vil undervisningens kvalitet helt naturligt falde.

image

Måske er en privatskole det bedste for dit barn

På en privatskole vil du ikke møde disse problematikker i noget der minder om samme omfang. Det er klart at ingen er perfekt – men en privatskole har visse fordele frem for de offentlig drevne afdelinger af folkeskolen.

Først og fremmest opererer de fleste privatskoler med langt mere hensigtsmæssige normeringer i klasserne. Dette giver ro under undervisningen og læreren får samtidig mulighed for at bruge mere tid på den enkelte elev så ingen bliver overset.

Der ud over vil en privatskole have bedre mulighed for at sammensætte lærer staben da skolen kan screene kandidater forud for ansættelse. Dette giver såvel et højere fagligt niveau som et styrket sammenhold lærerne imellem.

Find den bedste privatskole i nærheden af din bopæl

Er du og din familie bosat i hovedstadsområdet kan du med fordel aflægge den velrenommerede privatskole Johannesskolen en visit. Klik ind og læs mere på https://www.johannesskolen.dk/.

Flere Nyheder